niedziela, 17 grudnia 2017
P?ug wirnikowy HYDROG PWF EmailP?ugi od?nie?ne wirnikowe HYDROG PWF

P?ugi wirnikowo-frezuj?ce typu PWF s? przeznaczone do monta?u na ci?gnikach o mocy od 30 do 150 KM oraz na ?adowarkach, koparko-?adowarkach, r體niarkach i no?nikach narz?dzi, takich jak UNIMOG.

P?ugi s?u?? do:

 • usuwania ?niegu i odrzucania na odleg?o?? od 5 do 25 m,
 • usuwania i jednocze?nie za?adunku ?niegu na skrzyni? ?adunkow? samochodu lub przyczepy,
 • frezowania i ?cinania kolein ?nie?nych.W przypadku ci?gnika rolniczego istnieje mo?liwo?? zamontowania p?uga na tylnym TUZ i praca na biegu wstecznym. W standardzie p?ug przystosowany jest do monta?u na 3-punktowym uchwycie narz?dzi TUZ i przystosowany do nap?du z wa?ka odbioru mocy WOM.Dane techniczne
PWF-1300-2
PWF-1500-2
PWF-2000-2
PWF-2500-2
Szeroko?? od?nie?ania - standard
1.300 mm
1.500 mm
2.000 mm
2.500 mm

Szeroko?? od?nie?ania maks. (z p?ytami poszerzaj?cymi)

1.500 mm
1.800 mm
2.300 mm
2.800 mm
Wysoko?? od?nie?ania
550 mm
1.000 mm
1.000 mm
1.000 mm
Pr?dko?? od?nie?ania
0,2 2,5 km/h
0,2 2,5 km/h
0,2 2,5 km/h
0,2 2,5 km/h
Wydajno?? od?nie?ania teoretyczna
100 t/h
250 t/h
500 t/h
750 t/h

Kierunek wyrzutu ?niegu wentylatorem

dwustronny regulowany hydraulicznie

Odleg?o?? wyrzutu ?niegu

5 25 m regulowana r?cznie (w opcji hydraulicznie)

Nap?d wirnika frezuj?cego

standard: hydrauliczny z instalacji hydraulicznej no?nika

Przep?yw oleju hydr. minimalny
15 l/min
25 l/min
40 l/min
60 l/min
Ci?nienie oleju hydr. minimalne
100 bar
100 bar
100 bar
100 bar

Wymagana ilo?? wolnych szybkoz??cz hydr. w ci?gniku

2 do nap?du wirnika frezuj?cego
2 do nap?du obrotu komina

2 do sterowania odleg?o?ci? wyrzutu ?niegu (opcja)

Nap?d wirnika wyrzucaj?cego

standard: mechaniczny z przedniego WOM no?nika

(opcja: hydrauliczny, przep?yw oleju hydr. min. 120 l /min., min. 150 bar)

Zalecana ilo?? obrot體 WOM ci?gnika

1000 obr./min

Wymagana moc silnika w ci?gniku
3060 KM
5090 KM
90120 KM

110150 KM

Zawieszenie

na przednim uchwycie narz?dziowym TUZ ci?gnika standard

na uchwycie do ramy ci?gnika opcja

na uchwycie do ramion ?adowarki opcja

Wymiary (d?. x sz. x wys.)

700 x 1.300 (1.500) x 1.460 mm

1.200 x 1.500 (1.800) x 1.850 mm

1.200 x 2.000 (2.300) x 1.850 mm

1.200 x 2.500 (2.800) x 1.850 mm

Wysoko?? transportowa
850 mm
1.100 mm
1.100 mm
1.100 mm
Masa
360 kg
640 kg
810 kg
890 kg
Dodatkowe wyposa?enie p?uga wirnikowego z nap?dem mechanicznym z WOM no?nika:

 • Wa? nap?dowy ze sprz?g?em przeci??eniowym (je?eli no?nik go nie posiada)
 • Hydrauliczne sterowanie poziomem wyrzutu ?niegu (odleg?o?ci?)
 • Adapter - uchwyt przedni z si?ownikiem do zamocowania p?uga do ramy ci?gnika
 • Adapter - uchwyt przedni do zamocowania p?uga na koparko-?adowark?
 • Przek?adnia zwi?kszaj?ca obroty z 540 obr/min na 1000 obr/min
 • Komin do za?adunku ?niegu na skrzynie ?adunkow? samochodu, przyczepy
Elementy nap?du hydraulicznego p?uga

 • Silnik hydrauliczny
 • Zasilacz hydrauliczny na tylni WOM ci?gnika
 • Zasilacz hydrauliczny z w?asnym silnikiem spalinowym