sobota, 21 pa┼║dziernika 2017
P?ug wirnikowy HYDROG PWF EmailP?ugi od?nie?ne wirnikowe HYDROG PWF

P?ugi wirnikowo-frezuj?ce typu PWF s? przeznaczone do monta?u na ci?gnikach o mocy od 30 do 150 KM oraz na ?adowarkach, koparko-?adowarkach, rˇwniarkach i no?nikach narz?dzi, takich jak UNIMOG.

P?ugi s?u?? do:

 • usuwania ?niegu i odrzucania na odleg?o?? od 5 do 25 m,
 • usuwania i jednocze?nie za?adunku ?niegu na skrzyni? ?adunkow? samochodu lub przyczepy,
 • frezowania i ?cinania kolein ?nie?nych.W przypadku ci?gnika rolniczego istnieje mo?liwo?? zamontowania p?uga na tylnym TUZ i praca na biegu wstecznym. W standardzie p?ug przystosowany jest do monta?u na 3-punktowym uchwycie narz?dzi TUZ i przystosowany do nap?du z wa?ka odbioru mocy WOM.Dane techniczne
PWF-1300-2
PWF-1500-2
PWF-2000-2
PWF-2500-2
Szeroko?? od?nie?ania - standard
1.300 mm
1.500 mm
2.000 mm
2.500 mm

Szeroko?? od?nie?ania ľ maks. (z p?ytami poszerzaj?cymi)

1.500 mm
1.800 mm
2.300 mm
2.800 mm
Wysoko?? od?nie?ania
550 mm
1.000 mm
1.000 mm
1.000 mm
Pr?dko?? od?nie?ania
0,2 ľ 2,5 km/h
0,2 ľ 2,5 km/h
0,2 ľ 2,5 km/h
0,2 ľ 2,5 km/h
Wydajno?? od?nie?ania teoretyczna
100 t/h
250 t/h
500 t/h
750 t/h

Kierunek wyrzutu ?niegu wentylatorem

dwustronny ľ regulowany hydraulicznie

Odleg?o?? wyrzutu ?niegu

5 ¸ 25 m regulowana r?cznie (w opcji hydraulicznie)

Nap?d wirnika frezuj?cego

standard: hydrauliczny ľ z instalacji hydraulicznej no?nika

Przep?yw oleju hydr. minimalny
15 l/min
25 l/min
40 l/min
60 l/min
Ci?nienie oleju hydr. minimalne
100 bar
100 bar
100 bar
100 bar

Wymagana ilo?? wolnych szybkoz??cz hydr. w ci?gniku

2 ľ do nap?du wirnika frezuj?cego
2 ľ do nap?du obrotu komina

2 ľ do sterowania odleg?o?ci? wyrzutu ?niegu (opcja)

Nap?d wirnika wyrzucaj?cego

standard: mechaniczny ľ z przedniego WOM no?nika

(opcja: hydrauliczny, przep?yw oleju hydr. min. 120 l /min., min. 150 bar)

Zalecana ilo?? obrotˇw WOM ci?gnika

1000 obr./min

Wymagana moc silnika w ci?gniku
30¸60 KM
50¸90 KM
90¸120 KM

110¸150 KM

Zawieszenie

na przednim uchwycie narz?dziowym TUZ ci?gnika ľ standard

na uchwycie do ramy ci?gnika ľ opcja

na uchwycie do ramion ?adowarki ľ opcja

Wymiary (d?. x sz. x wys.)

700 x 1.300 (1.500) x 1.460 mm

1.200 x 1.500 (1.800) x 1.850 mm

1.200 x 2.000 (2.300) x 1.850 mm

1.200 x 2.500 (2.800) x 1.850 mm

Wysoko?? transportowa
850 mm
1.100 mm
1.100 mm
1.100 mm
Masa
360 kg
640 kg
810 kg
890 kg
Dodatkowe wyposa?enie p?uga wirnikowego z nap?dem mechanicznym z WOM no?nika:

 • Wa? nap?dowy ze sprz?g?em przeci??eniowym (je?eli no?nik go nie posiada)
 • Hydrauliczne sterowanie poziomem wyrzutu ?niegu (odleg?o?ci?)
 • Adapter - uchwyt przedni z si?ownikiem do zamocowania p?uga do ramy ci?gnika
 • Adapter - uchwyt przedni do zamocowania p?uga na koparko-?adowark?
 • Przek?adnia zwi?kszaj?ca obroty z 540 obr/min na 1000 obr/min
 • Komin do za?adunku ?niegu na skrzynie ?adunkow? samochodu, przyczepy
Elementy nap?du hydraulicznego p?uga

 • Silnik hydrauliczny
 • Zasilacz hydrauliczny na tylni WOM ci?gnika
 • Zasilacz hydrauliczny z w?asnym silnikiem spalinowym